ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2019 14:28:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩ234690ΒΜ-6ΞΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2019 14:28:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΛΩ4690ΒΜ-ΣΩΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2019 14:27:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ3Ι4690ΒΜ-ΩΛΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 4/2019

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ 4/2019
Ημ/νια: 24/05/2019 14:19:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ7Ψ4690ΒΜ-Ζ1Κ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ4/2019

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ4/2019
Ημ/νια: 24/05/2019 14:12:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΚ84690ΒΜ-ΝΗ4

Ατομική σύμβαση (παράταση) εργασίας ορισμένου χρόνου, υπαλλήλου Σκορδά Αλεξίας

Θέμα: Ατομική σύμβαση (παράταση) εργασίας ορισμένου χρόνου, υπαλλήλου Σκορδά Αλεξίας
Ημ/νια: 24/05/2019 12:05:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΨ44690ΒΜ-0ΔΡ

Ατομική σύμβαση (παράταση ) εργασίας ορισμένου χρόνου, υπαλλήλου Καραγκούνη Ευστάθιου

Θέμα: Ατομική σύμβαση (παράταση ) εργασίας ορισμένου χρόνου, υπαλλήλου Καραγκούνη Ευστάθιου
Ημ/νια: 24/05/2019 12:01:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω18Δ4690ΒΜ-1ΗΘ

Ατομική σύμβαση (παράταση) εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπαλλήλου Καραγάτσιου Ηλία

Θέμα: Ατομική σύμβαση (παράταση) εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπαλλήλου Καραγάτσιου Ηλία
Ημ/νια: 24/05/2019 11:53:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΕΖ4690ΒΜ-4ΔΙ

Ατομική σύμβαση (παράταση) εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υπαλλήλου Ανδρεόπουλου Παρασκευά

Θέμα: Ατομική σύμβαση (παράταση) εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υπαλλήλου Ανδρεόπουλου Παρασκευά
Ημ/νια: 24/05/2019 11:46:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΩΠ4690ΒΜ-07Ι

Ατομική σύμβαση (παράταση) εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Αλαμπάνου Δημητρίου

Θέμα: Ατομική σύμβαση (παράταση) εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Αλαμπάνου Δημητρίου
Ημ/νια: 24/05/2019 11:43:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ9Υ4690ΒΜ-ΝΝΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2019 10:53:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 78Υ64690ΒΜ-Δ9Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2019 10:53:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν5Λ4690ΒΜ-8ΥΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2019 10:53:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω91Η4690ΒΜ-ΔΕΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2019 10:53:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΧΤ4690ΒΜ-396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2019 10:53:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ3Ο4690ΒΜ-ΥΡΗ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ
Ημ/νια: 24/05/2019 09:44:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΓΜ4690ΒΜ-ΡΗΚ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ημ/νια: 24/05/2019 09:40:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΡΗ4690ΒΜ-ΝΣΖ

«Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του πληροφοριακού συστήματος SHR διαχείρισης προσωπικού – μισθοδοσίας της εταιρείας ‘SINGULAR LOGIC ΑΕ’. με το αντίστοιχο υποσύστημα της εταιρείας ‘COMPUTER TEAM’.»

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του πληροφοριακού συστήματος SHR διαχείρισης προσωπικού – μισθοδοσίας της εταιρείας ‘SINGULAR LOGIC ΑΕ’. με το αντίστοιχο υποσύστημα της εταιρείας ‘COMPUTER TEAM’.»
Ημ/νια: 23/05/2019 19:01:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ97Η4690ΒΜ-87Ν

«Έγκριση διαδικασίας με αντικείμενο: Ρόλος και Αρμοδιότητες Κλινικού Εκπαιδευτή Νοσηλευτών»

Θέμα: «Έγκριση διαδικασίας με αντικείμενο: Ρόλος και Αρμοδιότητες Κλινικού Εκπαιδευτή Νοσηλευτών»
Ημ/νια: 23/05/2019 18:58:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΩΙ4690ΒΜ-876

«Λήψη απόφασης σχετικά με συνέχιση απασχόλησης επικουρικού προσωπικού στο Γ.Ν. Λαμίας.»

Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με συνέχιση απασχόλησης επικουρικού προσωπικού στο Γ.Ν. Λαμίας.»
Ημ/νια: 23/05/2019 18:53:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7Ε24690ΒΜ-ΡΑ9

Σελίδες