ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗTΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ'' ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗTΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ'' ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
Ημ/νια: 03/07/2020 13:47:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΨΣ4690ΒΜ-ΤΗΨ

«Λήψη Απόφασης για την έγκριση δαπάνης για τις εργασίες στο Νέο Ισόγειο του Κτιρίου ΙΙ του Πέτρινου Κτιρίου, για την «Μεταφορά του Ογκολογικού Τμήματος από τον 2ο όροφο του Νέου Κτιριακού Συγκροτήματος του Νοσοκομείου μας στο Νέο Ισόγειο του...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης για την έγκριση δαπάνης για τις εργασίες στο Νέο Ισόγειο του Κτιρίου ΙΙ του Πέτρινου Κτιρίου, για την «Μεταφορά του Ογκολογικού Τμήματος από τον 2ο όροφο του Νέου Κτιριακού Συγκροτήματος του Νοσοκομείου μας στο Νέο Ισόγειο του Κτιρίου ΙΙ του Πέτρινου Κτιρίου» του Γ.Ν. Λαμίας προϋπολογισμού δαπάνης 5.216,50€ χωρίς Φ.Π.Α & 6.468,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α »
Ημ/νια: 03/07/2020 13:09:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω214690ΒΜ-ΖΒΓ

«Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών-Βιοχημικών εξετάσεων» (CPV:85145000-7) με απευθείας ανάθεση λόγω συνοδού εξοπλισμού από τις εταιρείες «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» και «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών-Βιοχημικών εξετάσεων» (CPV:85145000-7) με απευθείας ανάθεση λόγω συνοδού εξοπλισμού από τις εταιρείες «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» και «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για έναν (1) μήνα.»
Ημ/νια: 03/07/2020 13:07:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩ5Ν4690ΒΜ-ΡΙΙ

«Λήψη απόφασης για την έγκριση “Δωρεάς ενός (1) πλήρους συστήματος Η/Υ συνολικής αξίας 536,00€ επιπλέον ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες του Νεφρολογικού Τμήματος, μίας (1) ψηφιακής ζυγαριάς SECA με αναστημόμετρο συνολικής αξίας 432,00€ επιπλέον ΦΠΑ 24% για...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση “Δωρεάς ενός (1) πλήρους συστήματος Η/Υ συνολικής αξίας 536,00€ επιπλέον ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες του Νεφρολογικού Τμήματος, μίας (1) ψηφιακής ζυγαριάς SECA με αναστημόμετρο συνολικής αξίας 432,00€ επιπλέον ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της Ογκολογικής Κλινικής και σαράντα (40) αντιδραστήρια test Xpert Xpress CoV-2 συνολικού κόστους 2.600,00€ για τις ανάγκες της Χειρουργικής Κλινικής από την εταιρεία (ΒΙΑΝΕΞ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α.Ε.)” για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας.»
Ημ/νια: 03/07/2020 13:06:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ23Η4690ΒΜ-ΡΡ7

Επανασυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, λόγω της επικείμενης προκήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις ‘Υπηρεσίες σχετικά με απορρίμματα και απόβλητα’.

Θέμα: Επανασυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, λόγω της επικείμενης προκήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις ‘Υπηρεσίες σχετικά με απορρίμματα και απόβλητα’.
Ημ/νια: 03/07/2020 10:21:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΝΤ4690ΒΜ-ΡΔΟ

επιτροπές παραλαβής συμβάσεων 04.3401.03.3402,04.3389

Θέμα: επιτροπές παραλαβής συμβάσεων 04.3401.03.3402,04.3389
Ημ/νια: 03/07/2020 09:52:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ1Υ4690ΒΜ-Γ7Ε

«Λήψη απόφασης για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του Νοσοκομείου (έντυπο Ν) καθώς και των συνοδευτικών εντύπων Ε2, Ε3 φορολογικού έτους από 01-01-2019 έως 31-12-2019»

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του Νοσοκομείου (έντυπο Ν) καθώς και των συνοδευτικών εντύπων Ε2, Ε3 φορολογικού έτους από 01-01-2019 έως 31-12-2019»
Ημ/νια: 03/07/2020 09:45:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΟΗ4690ΒΜ-ΦΨΦ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 03/07/2020 09:29:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΞΟ4690ΒΜ-ΘΡ9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 03/07/2020 09:23:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΗ54690ΒΜ-1ΙΘ

Λύση υπαλληλικής σχέσης του Τσιγαρίδα Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Τεχνικού, λόγω συνταξιοδότησης

Θέμα: Λύση υπαλληλικής σχέσης του Τσιγαρίδα Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Τεχνικού, λόγω συνταξιοδότησης
Ημ/νια: 03/07/2020 09:23:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι5Σ4690ΒΜ-ΜΩΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 03/07/2020 09:21:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΛΦ4690ΒΜ-ΠΕΑ

Λύση υπαλληλικής σχέσης του Σαράντη Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Τεχνικού, λόγω συνταξιοδότησης

Θέμα: Λύση υπαλληλικής σχέσης του Σαράντη Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Τεχνικού, λόγω συνταξιοδότησης
Ημ/νια: 03/07/2020 09:20:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΦ24690ΒΜ-ΘΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 03/07/2020 09:19:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΩΞ4690ΒΜ-ΦΣ0

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 03/07/2020 09:17:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1074690ΒΜ-ΒΒ9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 03/07/2020 09:09:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 619Ρ4690ΒΜ-ΔΕΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 02/07/2020 14:31:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΚΒ4690ΒΜ-7ΛΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 02/07/2020 14:28:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΒΟ4690ΒΜ-Δ9Χ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ
Ημ/νια: 02/07/2020 14:28:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΜΑ4690ΒΜ-132

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 02/07/2020 14:26:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο9Τ4690ΒΜ-65Θ

EΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΚ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Θέμα: EΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΚ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ημ/νια: 02/07/2020 14:24:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΣΘ4690ΒΜ-Τ8Ω

Σελίδες