Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
Ημ/νια: 14/08/2018 14:12:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΣΩ4690ΒΜ-ΒΛ9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΤΟ Γ Ν ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΤΟ Γ Ν ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 14/08/2018 14:00:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΥΓ4690ΒΜ-ΗΘ4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
Ημ/νια: 14/08/2018 12:42:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Υ9Λ4690ΒΜ-Ρ69

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/08/2018 09:30:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΔΓ4690ΒΜ-ΝΩΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 13/08/2018 17:55:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΣΤΙ4690ΒΜ-ΕΒΤ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΣΠΑ

Θέμα: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΣΠΑ
Ημ/νια: 13/08/2018 17:47:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΞΥ4690ΒΜ-Ψ0Ω

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΣΠΑ

Θέμα: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΣΠΑ
Ημ/νια: 13/08/2018 17:45:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7Σ4Η4690ΒΜ-ΚΧΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΜΕΙΟΥ

Θέμα: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΜΕΙΟΥ
Ημ/νια: 13/08/2018 17:42:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67Ρ14690ΒΜ-ΚΣΒ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 13/08/2018 17:38:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΚΘ4690ΒΜ-ΧΝ9

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημ/νια: 13/08/2018 17:36:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΜΟ4690ΒΜ-27Β

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Θέμα: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Ημ/νια: 13/08/2018 17:33:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΟΒ4690ΒΜ-Α4Κ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Θέμα: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Ημ/νια: 13/08/2018 17:30:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ56Ζ4690ΒΜ-Δ6Κ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018-ΒΑΙΤΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018-ΒΑΙΤΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ
Ημ/νια: 13/08/2018 17:20:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4794690ΒΜ-ΒΘΡ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ
Ημ/νια: 13/08/2018 17:18:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΧ94690ΒΜ-ΡΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 13/08/2018 12:53:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ924690ΒΜ-ΡΘΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 13/08/2018 11:47:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο7Φ4690ΒΜ-3ΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ
Ημ/νια: 13/08/2018 11:44:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΨΠ4690ΒΜ-Ξ69

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 13/08/2018 11:38:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΜΖ4690ΒΜ-2ΛΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 13/08/2018 11:35:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ124690ΒΜ-ΥΞ2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 13/08/2018 11:28:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ2Η4690ΒΜ-Κ5Ξ

Σελίδες