ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Το Γ.Ν. Λαμίας προκυρήσσει Συνοπτικό Πρόχειρο Ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (CPV:24111900-4), για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λαμίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00€ € συμπ. ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά αποκλειστικά Βάση της Τιμής.

 

 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
15.05.2018
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
04.06.2018
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diak_ygro_oxygono.pdf370.8 KB