ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ