ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ IOYΛIOY 2018