Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος - Διοικητής: Ευάγγελος Μ. Χατζημαργαρίτης

Αντιπρόεδρος - Αναπληρωτής Διοικητής: Ανδρέας Κολοκυθάς

 

Τακτικά Μέλη:

- Γιώτας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου

- Καρβούνη Δήμητρα του Γεωργίου

- Κο;ύτρας Ιωάννης του Βασιλείου

- Κολοκυθάς Ανδρέας του Ιωάννη

- Πάνου Χαράλαμπος του Αθανασίου

- Μακασοπούλου Αθηνά του Δημητρίου

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

- Στασινός Παναγιώτης του Σταμάτη

- Γκούβας Απόστολος του Κωνσταντίνου

- Στεργιοπούλου Αθανασία του Κωνσταντίνου

- Παπανάγνου Ηλιάνα του Ιωάννη

- Μύτης Γεώργιος του Νικολάου

- Παρχαρίδης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου