Εξωτερικά Ιατρεία

Εξωτερικά Ιατρεία

 • Οφθαλμολογικό (Τρίτη - Παρασκευή - ενίοτε και Δευτέρα)
 • Γλαυκώματος (Παρασκευή)
 • Δερματολογικό 
 • Διαβητολογικό (καθημερινά)
 • Καρδιολογικό (Δευτέρα έως Τετάρτη)
 • Έλεγχος Βηματοδότη (Τρίτη)
 • Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος (Πέμπτη)
 • Ιατρείο Παχυσαρκίας (Παρασκευή)
 • Ιατρείο Πόνου (στο Χειρουργείο)
 • Ιατρείο Μελέτης Ύπνου (Τετάρτη)
 • Μαιευτικό – Γυναικολογικό (Δευτέρα - Τρίτη-  Τετάρτη - Παρασκευή)
 • Νευρολογικό (καθημερινά)
 • Πάρκισον και Κιν/κών Διαταραχών (καθημερινά)
 • Νευροχειρουργικό (Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη)
 • Νεφρολογικό (Δευτέρα - Πέμπτη)
 • Οδοντιατρικό (καθημερινά)
 • Ορθοπαιδικό (Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή)
 • Ουρολογικό (Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή)
 • Παθολογικό (Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή)
 • Παιδιατρικό (Τρίτη)
 • Ιατρείο Εμβολιασμού Παιδιών (Τετάρτη)
 • Παιδοπνευμονολογικό (Δευτέρα)
 • Πνευμονολογικό (Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή)
 • Σηπτικό (στα ΤΕΠ)
 • Υπερτασικό (Πέμπτη)
 • Χειρουργικό (Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμπτη)
 • Ψυχιατρικό (καθημερινά)
 • Ω.Ρ.Λ. (καθημερινά)
 • Φυσικοθεραπείας (καθημερινά)
 • Αντιφυματικό (καθημερινά)
 • Ιατρείο Ακουομετρίας (καθημερινά)
 • Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού (Τετάρτη)
 • Ιατρείο Τεστ Κοπώσεως (Πέμπτη – Παρασκευή)
 • Ιατρείο Άσθματος (Δευτέρα)
 • Γαστρεντερολογικό (Τρίτη)
 • Κέντρο Εμβολιασμού (καθημερινά)
 • Παιδοπνευμονολογικό Ιατρείο (Δευτέρα)
 • Ηπατολογικό Ιατρείο (Τρίτη - Πέμπτη)
 • Ιατρείο Φλεγμονωδών Νοσηματων (Τρίτη)

 

Διαγνωστικές Εξετάσεις

 • Ακτινολογικό
 • ΑξονικόςΤομογράφος
 • Μαστογράφος 
 • Μικροβιολογικό
 • Υπέρηχοι
 • Παθολογοανατομικό