Νοσηλευτική Υπηρεσία

Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Αθανασίου Δέσποινα

Προϊσταμένη Χειρουργικού τομέα: Τόλη Νίκη

Προϊσταμένη Παθολογικού-Ψυχιατρικού τομέα: Αθανασίου Δέσποινα

Προϊσταμένη τομέα Εργαστηριακού - Μονάδων: Κωστορίζου Ελένη

Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας