Νοσηλευτική Υπηρεσία

Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Αθανασίου Δέσποινα

Προϊσταμένη Χειρουργικού τομέα: Τόλη Νίκη

Προϊσταμένη Παθολογικού τομέα: Λέκκα Σωτηρία

Προϊσταμένη τομέα Εργαστηριακού - Ψυχιατρικού - Μονάδων: Κωστορίζου Ελένη

Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας