ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/09/2023 12:03:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΝΝ4690ΒΜ-9Φ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/09/2023 12:02:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ2Ζ4690ΒΜ-Ο3Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/09/2023 11:09:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΒΤ4690ΒΜ-77Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/09/2023 11:08:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΠ84690ΒΜ-ΓΟΣ

ΧΕ-1693 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4974.4)

Θέμα: ΧΕ-1693 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4974.4)
Ημ/νια: 19/09/2023 10:40:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Τ94690ΒΜ-ΖΛΡ

ΧΕ-1692 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4974.5)

Θέμα: ΧΕ-1692 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4974.5)
Ημ/νια: 19/09/2023 10:39:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΨΣ4690ΒΜ-53Ρ

ΧΕ-1690 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ 30/6/23 ΕΩΣ 30/7/23

Θέμα: ΧΕ-1690 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ 30/6/23 ΕΩΣ 30/7/23
Ημ/νια: 19/09/2023 10:32:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97ΚΞ4690ΒΜ-9Β7

ΧΕ-1689 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4974.3)

Θέμα: ΧΕ-1689 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4974.3)
Ημ/νια: 19/09/2023 10:30:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61654690ΒΜ-ΟΣΕ

ΧΕ-1688 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4974.2)

Θέμα: ΧΕ-1688 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4974.2)
Ημ/νια: 19/09/2023 10:29:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΦΜ4690ΒΜ-ΤΜΛ

ΧΕ-1687 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4974.1)

Θέμα: ΧΕ-1687 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4974.1)
Ημ/νια: 19/09/2023 10:20:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΙΙ4690ΒΜ-Ν9Δ

Λήψη απόφασης για συνεργασία ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες...

Θέμα: Λήψη απόφασης για συνεργασία ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στους προσερχόμενους ασθενείς στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Ημ/νια: 19/09/2023 09:03:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ5Μ4690ΒΜ-ΙΧ0

Λήψη απόφασης επί της επί της μοναδικής κατατεθειμένης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας, για συνεργασία με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με καθεστώς έκδοσης...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί της επί της μοναδικής κατατεθειμένης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας, για συνεργασία με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στους προσερχόμενους ασθενείς στο Νοσοκομείου Λαμίας
Ημ/νια: 19/09/2023 09:01:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΓΡ4690ΒΜ-ΞΜ4

Λήψη απόφασης για διαβίβαση ερωτήματος στο ειδικό υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γ.Ν Λαμίας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος του Παρασκευόπουλου Κωνσταντίνου του Δημητρίου για διορισμό του σε προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου βοηθών...

Θέμα: Λήψη απόφασης για διαβίβαση ερωτήματος στο ειδικό υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γ.Ν Λαμίας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος του Παρασκευόπουλου Κωνσταντίνου του Δημητρίου για διορισμό του σε προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου βοηθών φαρμακείου στο Γ.Ν Λαμίας
Ημ/νια: 19/09/2023 08:58:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΑ94690ΒΜ-3Β2

ΧΕ-1600 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Α468/18-5-22 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΧΕ-1600 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Α468/18-5-22 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 19/09/2023 08:44:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Φ64690ΒΜ-Δ7Ζ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημ/νια: 19/09/2023 08:30:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ1Ε4690ΒΜ-6Μ2

ΧΕ-1594 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣ/ΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΜΕ MONITORS ΑΠΟ 24/5/23 ΕΩΣ 23/6/23

Θέμα: ΧΕ-1594 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣ/ΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΜΕ MONITORS ΑΠΟ 24/5/23 ΕΩΣ 23/6/23
Ημ/νια: 19/09/2023 08:26:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΔΤ4690ΒΜ-ΕΩΒ

Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Ιούλιο του 2023

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Ιούλιο του 2023
Ημ/νια: 18/09/2023 13:54:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΥΓ4690ΒΜ-6ΓΦ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)
Ημ/νια: 18/09/2023 13:17:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΨΑ4690ΒΜ-8ΝΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 18/09/2023 11:52:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ6Π4690ΒΜ-ΜΦ1

ΧΕ-1638 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1638 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 18/09/2023 10:20:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ε94690ΒΜ-45Ε

Σελίδες