Εγγραφή και Ένταξη Εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν. Λαμίας (21η ομάδα)

Θέμα: Εγγραφή και Ένταξη Εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν. Λαμίας (21η ομάδα)
Ημ/νια: 15/02/2023 12:40:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΖΘ4690ΒΜ-ΥΙ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/02/2023 10:45:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΓ14690ΒΜ-ΥΩΝ

ΧΕ-149 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΞΞΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ 1-10-2022 ΕΩΣ 14-11-2022. (02.4999)

Θέμα: ΧΕ-149 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΞΞΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ 1-10-2022 ΕΩΣ 14-11-2022. (02.4999)
Ημ/νια: 15/02/2023 10:00:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΧΣ4690ΒΜ-Γ7Β

ΧΕ-144 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-144 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 15/02/2023 09:03:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΣΛ4690ΒΜ-Ο6Ε

ΧΕ-143 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-143 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 15/02/2023 08:58:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΥΒ4690ΒΜ-Ο6Ξ

ΧΕ-146 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΝ.8,12/2022

Θέμα: ΧΕ-146 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΝ.8,12/2022
Ημ/νια: 15/02/2023 08:48:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ0Π4690ΒΜ-3Ξ1

Σελίδες