ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Προχωρούν οι εργασίες εγκατάστασης του Νέου Αξονικού Τομογράφου 64τομών - μόλις απεγκαταστάθηκε ο απο 15ετίας παλαιός Τομογράφος!

.............Συνεχίζουμε...........