ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Υπεύθυνη: Γαρυφαλλιά Κορομήλου.
Τηλέφωνο: 2231356361
e-mail: yppa@hosplam.gr

Αναπληρώτρια: Αργυρώ Χαρίλα.
Τηλέφωνο: 2231356553
e-mail: yppa@hosplam.gr