ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

 

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ως εξής:
• Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α΄ Εσωτερικής Παθολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Εσωτερικής Παθολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Α’ Πνευμονολογίας –Φυματιολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄Ακτινολογίας
• Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α’ Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (για την ΜΕΘ)
• Τρεις (3) θέσεις Επιμελητή Β’ Αναιασθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (για την ΜΕΘ)
• Μία (1) θέση Επιμελητή Α’ Αναισθησιολογίας
• Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β’ Χειρουργικής
• Μία (1) θέση Επιμελητή Α’ Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή
Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή Γενικής/
Οικογενειακής Ιατρικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική,
διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση – συντονισμό του έργου της
εφημερίας) για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή
Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή Γενικής/
Οικογενειακής Ιατρικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική,
διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση – συντονισμό του έργου της
εφημερίας) για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
• Μία (1) θέση Επιμελητή Α’ Ακτινολογίας με εμπειρία στον Αξονικό/Μαγνητικό Τομογράφο

Συνημμένα η Προκήρυξη

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon psfis4690vm-a6h_-_prokiryxi.pdf175.05 KB