ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Ιατρού Εργασίας" και "Τεχνικού Ασφάλειας"

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ιατρού Εργασίας

CPV(85111200-2) & Τεχνικού Ασφαλείας CPV(71317200-5)» του ΓΝΛαμίας & ΚΕΦΙΑΠ, προϋπολογισθείσας

δαπάνης ........

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
13.08.2019
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
03.09.2019
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 19proc005435236-diakiryxi_iatroy_ergasias_tehnikoy_asfaleias.pdf378.69 KB