Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 35 λεπτά

ΧΕ-927 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (04.5138)

Θέμα: ΧΕ-927 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (04.5138)
Ημ/νια: 07/06/2023 08:57:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΩΔ4690ΒΜ-ΚΩΧ

Προμήθεια «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (cpv: 39830000-9 & cpv: 44423000-1) για την κάλυψη αναγκών τμημάτων/κλινικών του ΓΝΛαμίας, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τιμές προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Θέμα: Προμήθεια «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (cpv: 39830000-9 & cpv: 44423000-1) για την κάλυψη αναγκών τμημάτων/κλινικών του ΓΝΛαμίας, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τιμές προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Ημ/νια: 07/06/2023 08:27:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΧΖ4690ΒΜ-8ΤΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2023 14:23:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΟ14690ΒΜ-ΡΞΥ

«Ετήσια συντήρηση του πλυντηρίου ενδοσκοπίων τύπου SL-V1 με S/N:23587 του οίκου SOLUSCOPE/ANIOS του Γαστρεντερολογικού Ιατρείου του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV:50421000-2 & 34913000-0) από την εταιρεία «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.» (ΑΦΜ:094504367), λόγω συμβατότητας,...

Θέμα: «Ετήσια συντήρηση του πλυντηρίου ενδοσκοπίων τύπου SL-V1 με S/N:23587 του οίκου SOLUSCOPE/ANIOS του Γαστρεντερολογικού Ιατρείου του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV:50421000-2 & 34913000-0) από την εταιρεία «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.» (ΑΦΜ:094504367), λόγω συμβατότητας, αποκλειστική εκπρόσωπο και μοναδική αντιπρόσωπο για όλη τη γκάμα των προϊόντων Soluscope στην Ελλάδα, του κατασκευαστικού οίκου Laboratoires ANIOS, συνολικής δαπάνης 3.131,00€ χωρίς ΦΠΑ, 3.882,44€ με ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 06/06/2023 12:53:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 95ΒΨ4690ΒΜ-4Η6

Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία FLASH/Αισθητήρας μέτρησης/ καταγραφής γλυκόζης

Θέμα: Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία FLASH/Αισθητήρας μέτρησης/ καταγραφής γλυκόζης
Ημ/νια: 06/06/2023 12:35:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΣΤ4690ΒΜ-ΤΙΜ

Προμήθεια αυτόματου πλήρωσης δικτύου ζεστού νερού και επισκευή στήλης τερματικών μονάδων νερού αέρα του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια αυτόματου πλήρωσης δικτύου ζεστού νερού και επισκευή στήλης τερματικών μονάδων νερού αέρα του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 06/06/2023 12:33:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΠΚ4690ΒΜ-5ΧΞ

Προμήθεια πλαστικού καλύμματος προβολέα για το κλειστό φορτηγό όχημα μάρκας ‘’FIAT DOBLO” του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7084

Θέμα: Προμήθεια πλαστικού καλύμματος προβολέα για το κλειστό φορτηγό όχημα μάρκας ‘’FIAT DOBLO” του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7084
Ημ/νια: 06/06/2023 12:30:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ63Β4690ΒΜ-Μ6Μ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ", "ΠΛΕΓΜΑΤΑ" & "ΡΑΜΜΑΤΑ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2023

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ", "ΠΛΕΓΜΑΤΑ" & "ΡΑΜΜΑΤΑ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2023
Ημ/νια: 06/06/2023 12:02:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ2Β4690ΒΜ-Κ2Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2023 11:40:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΛΞ4690ΒΜ-3Ε1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΑΤΡΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΑΤΡΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)
Ημ/νια: 06/06/2023 11:12:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΩΙ4690ΒΜ-Π1Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2023 10:48:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΤΟ4690ΒΜ-45Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2023 10:47:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΞΛ4690ΒΜ-9Ο8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2023 10:46:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65174690ΒΜ-ΗΚΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2023 10:45:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΑ84690ΒΜ-Τ6Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2023 10:43:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΤΨ4690ΒΜ-ΦΔΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ
Ημ/νια: 06/06/2023 10:42:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΠΕ4690ΒΜ-Ε9Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2023 10:41:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΥΖ4690ΒΜ-ΓΦΟ

«Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Ραφείου του Γ.Ν Λαμίας»

Θέμα: «Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Ραφείου του Γ.Ν Λαμίας»
Ημ/νια: 06/06/2023 08:51:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΣ04690ΒΜ-74Η

«Προμήθεια Δέκα (10) ανεξίτηλων μαρκαδόρων για την σήμανση Σεντονιών, Μαξιλαροθήκες, Κουβέρτες του Τμήματος Επιστασίας & Ιματισμού του Γ.Ν. Λαμίας»

Θέμα: «Προμήθεια Δέκα (10) ανεξίτηλων μαρκαδόρων για την σήμανση Σεντονιών, Μαξιλαροθήκες, Κουβέρτες του Τμήματος Επιστασίας & Ιματισμού του Γ.Ν. Λαμίας»
Ημ/νια: 06/06/2023 08:46:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΖΤ4690ΒΜ-ΝΕΞ

Λήψη απόφασης επί των αρ. Β/10063/26-05-2023 & αρ Β/10064/26-05-2023 Πρακτικών Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής /Οικονομικής Αξιολόγησης του με αρ. Β/5964/24-03-2023(A/A Συστήματος: 178113) Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των αρ. Β/10063/26-05-2023 & αρ Β/10064/26-05-2023 Πρακτικών Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής /Οικονομικής Αξιολόγησης του με αρ. Β/5964/24-03-2023(A/A Συστήματος: 178113) Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για τις ‘Υπηρεσίες σχετικές με Απορρίμματα & Απόβλητα’ του Νοσοκομείου Λαμίας(CPV: 90500000-2) για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 219.769,00€ πλέον ΦΠΑ (272.513,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης αυτού για δύο (2) επιπλέον έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 659.307,00€ πλέον ΦΠΑ (817.540,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2023.
Ημ/νια: 02/06/2023 14:44:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΜΩ4690ΒΜ-00Η

Σελίδες