ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ.

ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.
Παπασιοπούλου Τέρμα
Λαμία – Τ.Κ. 35100
Τηλ.: 22313 54500 & 22313 54504

Με τη δημοσίευση του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. Φθιώτιδας καταργήθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ., εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με την ονομασία Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) και με την υπ'αριθμ.. Υ4α/οικ.120932(ΦΕΚ 3524/Β'/31 – 12 – 2012) αποτελεί Διατομεακό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας απευθύνεται σε ασθενείς όλων των ηλικιών, που πάσχουν από παθήσεις του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος και οι οποίοι βρίσκονται στο αρχικό, ενδιάμεσο και χρόνιο στάδιο μίας νόσου που τους προκαλεί δυσκολία στην βάδιση, την κίνηση και την αυτοεξυπηρέτησή τους, καθώς επίσης και σε παιδιά με κινητικές – αναπτυξιακές διαταραχές (εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία, ψυχοκινητική καθυστέρηση, δυσκολίες λόγου και ομιλίας, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α.).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια λειτουργίας του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Λαμίας είναι οι παρακάτω :

 • Κοινωνική Υποστήριξη και Εμψύχωση
 • Ψυχολογική Υποστήριξη και Συμβουλευτική
 • Φυσικοθεραπεία Ενηλίκων
 • Φυσικοθεραπεία Παιδιών
 • Εργοθεραπεία
 • Αγωγή Υγείας
 • Νοσηλευτική Παρέμβαση και Υποστήριξη

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναλυτικά:

Κοινωνική Υποστήριξη (Κοινωνική Λειτουργός)

 • Υποδοχή και ενημέρωση των ΑμεΑ  και των οικογενειών τους σχετικά με τις παροχές, επιδόματα, νόμους, ρυθμίσεις, κ.λ.π, που τους αφορούν, καθώς και συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες για διευκόλυνση των ατόμων.
 • Καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των ΑμεΑ και των οικογενειών τους και παραπομπή τους σε αρμόδιο τμήμα του ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ για εξατομικευμένη παρέμβαση ή σε άλλες δομές.
 • Κοινωνική στήριξη και συμβουλευτική των ΑμεΑ και των οικογενειών τους (Κοινωνική Εργασία με Άτομα - Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια).
 • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της κοινότητας πραγματοποιώντας ενημερωτικές συναντήσεις με τα στελέχη τους (Κοινωνική Εργασία με την Κοινότητα).
 • Παραπομπή σε άλλες λειτουργούσες δομές αρμοδιότητας άλλων υπουργείων (Εργασίας, Παιδείας, κ.α) ή ιδιωτών που εφαρμόζουν προγράμματα επαγγελματικής προκατάρτισης και κατάρτισης ΑμεΑ, με σκοπό την προετοιμασία και διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑμεΑ στην εργασία ή σε εναλλακτικές μορφές απασχόλησης (υποστηριζόμενη - προστατευμένη, απασχόληση).
 • Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε θέματα αναπηρίας.

Ψυχολογική Υποστήριξη και Συμβουλευτική (Ψυχολόγος)

 • Αξιολόγηση της ψυχολογικής κατάστασης του ατόμου (νοητικής, συναισθηματικής, κοινωνικής προσαρμογής και ωριμότητας, επικοινωνίας) - ψυχομετρική αξιολόγηση.
 • Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων:
  • Ψυχολογικής Υποστήριξης ΑμεΑ και των οικογενειών τους.
  • Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
  • Παρέμβασης σε οικογένειες ΑμεΑ.
  • Βιωματικά προγράμματα με στόχο την  αποδοχή του προβλήματος.
  • Βιωματικά προγράμματα αυτογνωσίας/εαυτοποίησης ΑμεΑ με σκοπό την αποδοχή του εαυτού και την κοινωνική επανένταξη.
  • Ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα.
 • Ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και διερεύνηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων σε εφήβους ΑμεΑ.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

 • Ψυσικοθεραπεία παιδιών (Ψυσικοθεραπεύτρια).
 • Αξιολόγηση και παρακολούθηση σε τακτική βάση της κινητικότητας.
 • Πρώιμη παρέμβαση σε νεογνά και βρέφη με νευρολογικές διαταραχές.
 • Ατομικά προγράμματα  κινητικής αποκατάστασης.
 • Ομαδικά προγράμματα κινητικής αποκατάστασης.
 • Παρακολούθηση - καταγραφή και σχεδιασμός για τροποποίηση του περιβάλλοντος.

Φυσικοθεραπεία ενηλίκων(Φυσικοθεραπευτής)

 • Αξιολόγηση και εφαρμογή ειδικών τεχνικών κινησιοθεραπείας για την βελτίωση της μυικής δύναμης, αντοχής και του συντονισμού των κινήσεων.
 • Εφαρμογή σε νευρολογικές παθήσεις του Κ.Ν.Σ και Π.Ν.Σ νεώτερων νευροαναπτυξιακών τεχνικών νευρομυικής επανεκπαίδευσης.
 • Επανεκπαίδευση της βάδισης σε ομαλό και ανώμαλο έδαφος και άνοδος - κάθοδος κλίμακας.

Τμήμα Εργοθεραπείας (Εργοθεραπευτής)

 • Κινητική αποκατάσταση και βελτίωση της λειτουργικότητας και των ικανοτήτων ΑμεΑ.
 • Παρέμβαση στη διαμόρφωση λειτουργικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή  και ένταξη βοηθημάτων κατάλληλων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ΑμεΑ.
 • Υποστήριξη και εκπαίδευση παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες.
 • Προτάσεις για άλλου είδους θεραπευτικές εφαρμογές και παρεμβάσεις.

Ενημέρωση και Αγωγή Υγείας (Επισκέπτρια Υγείας)

 • Ενημέρωση και συμβουλευτική σε θέματα που αφορούν την πάθηση κατά περίπτωση.
 • Επισκέψεις κατ'οίκον για την διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης τπυ ατόμου (χώρος σπιτιού, ατομική υγιεινή) και κατάλληλη παρέμβαση στην οικογένεια. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται πριν απο την ένταξη του ατόμου σε κάποιο πρόγραμμα, καθώς και κατά την διάρκεια παρακολούθησης συνεδριών στο ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ.
 • Σωματομετρικές μετρήσεις, τέτσ οπτικής οξύτητας, λήψη αρτηριακής πίεσης, stick σακχάρου - αίματος. Ανάλογα με τα αποτελέσματα γίνεται συμβουλευτική παρέμβαση ή παραπομπή για περαιτέρω έλεγχο.
 • Πρόγραμμα <<Σχολική Υγιεινή>> στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και στα Ειδικά Σχολεία της πόλης μας, καθώς και του ευρύτερου νομού Φθιώτιδας.

Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική Φροντίδα (Νοσηλεύτρια) 

 • Νοσηλευτική παρέμβαση  - Συνεχής αξιολόγηση των αναγκών και της γενικότερης κατάστασης του ατόμου, προγραμματισμός και εκτέλεση εξατομικευμένης φροντίδας με σκοπό την πρόληψη επιπλοκών και υποτροπών, την προώθηση της λειτουργικής αποκατάστασης και την προαγωγή και διατήρηση της βιοψυχοκοινωνικής υγείας και ευεξίας.
 • Νοσηλευτική υποστήριξη των ΑμεΑ σε συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές στα πλαίσια του φυσικοθεραπευτικού προγράμματος, με σκοπό την υποβοήθηση τους κατά την εκτέλεση κινήσεων, που αφορούν το κινητικό τους σύστημα.
 • Παροχή Α΄ Βοηθειών στα ΑμεΑ κατά τη διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό από τη νοσηλεύτρια(λόγω έλλειψης γιατρού δεν είναι επιτρεπτή η χρήση ειδικού φαρμακευτικού υλικού).
 • Συμβουλευτική και διδασκαλία των ΑμεΑ και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος με σκοπό την πρόληψη, ανακούφιση και αποκατάσταση ποικίλων διαταραχών ανά σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού.
 • Συνεργασία με υπηρεσίες υγείας(συλλογή πληροφοριών ή παραπομπή των ΑμεΑ για πληρέστερη ή εξειδικευμένη αντιμετώπιση της κλινικής τους κατάστασης)