ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

27. Απρίλιος 2022 - 11:48

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2017 ΕΩΣ 2022 - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 2022 ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

27. Απρίλιος 2022 - 11:45