ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β/2872-06/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β/2872-06/02/2024
Ημ/νια: 06/02/2024 11:18:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΞΖ4690ΒΜ-Α2Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/02/2024 11:07:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΧΙ4690ΒΜ-Ι59

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/02/2024 10:36:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ664690ΒΜ-ΤΩΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/02/2024 10:35:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΩ74690ΒΜ-ΚΡ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/02/2024 10:34:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΛΨ4690ΒΜ-ΞΕΟ

Αντικατάσταση της ηλεκτροβαλβίδας σιελαντλίας της οδοντιατρικής έδρας τύπου Diadema του τακτικού εξωτερικού οδοντιατρικού ιατρείου του 1ου ορόφου του Γ.Ν. Λαμίας ΚΑΙ Επισκευή της χειρολαβής ΜΚ-DENT BASIC LINE REF HC1011 SN:J809130 της οδοντιατρικής ...

Θέμα: Αντικατάσταση της ηλεκτροβαλβίδας σιελαντλίας της οδοντιατρικής έδρας τύπου Diadema του τακτικού εξωτερικού οδοντιατρικού ιατρείου του 1ου ορόφου του Γ.Ν. Λαμίας ΚΑΙ Επισκευή της χειρολαβής ΜΚ-DENT BASIC LINE REF HC1011 SN:J809130 της οδοντιατρικής έδρας τύπου DIADEMA του τακτικού εξωτερικού οδοντιατρικού ιατρείου του 1ου ορόφου του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 06/02/2024 10:25:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΔ54690ΒΜ-94Μ

Λήψη απόφασης για την «Επισκευή 2 Αναρροφήσεων τύπου ALSA Polivac-B4/SLT30 της Πνευμονολογικής Κλινικής του 4ου ορόφου Γ.Ν. Λαμίας» από την εταιρεία «MEDICIAL ΙΚΕ» (CPV:50421000-2), συνολικού κόστους 200,00€ χωρίς ΦΠΑ, 248,00€ με ΦΠΑ 24%.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την «Επισκευή 2 Αναρροφήσεων τύπου ALSA Polivac-B4/SLT30 της Πνευμονολογικής Κλινικής του 4ου ορόφου Γ.Ν. Λαμίας» από την εταιρεία «MEDICIAL ΙΚΕ» (CPV:50421000-2), συνολικού κόστους 200,00€ χωρίς ΦΠΑ, 248,00€ με ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 06/02/2024 09:46:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΩΛ4690ΒΜ-2Ψ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/02/2024 09:36:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΤΘ4690ΒΜ-ΨΧ2

Αντικατάσταση οφθαλμολογικών εργαλείων Νucleus chopper για την διεκπεραίωση των οφθαλμολογικών επεμβάσεων του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Αντικατάσταση οφθαλμολογικών εργαλείων Νucleus chopper για την διεκπεραίωση των οφθαλμολογικών επεμβάσεων του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 06/02/2024 09:07:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΠ14690ΒΜ-Ξ43

Προμήθεια «ΔΥΟ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΩΝ & ΒΆΣΕΩΝ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΤΟΥΣ» για τις ανάγκες της χειρουργικής κλινικής του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια «ΔΥΟ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΩΝ & ΒΆΣΕΩΝ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΤΟΥΣ» για τις ανάγκες της χειρουργικής κλινικής του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 06/02/2024 08:55:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62Α24690ΒΜ-Ρ5Ζ

Προμήθεια «Υλικών Ελαιοχρωματισμού» για τις ανάγκες ελαιοχρωματισμού των γραφείων της Διοίκησης του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια «Υλικών Ελαιοχρωματισμού» για τις ανάγκες ελαιοχρωματισμού των γραφείων της Διοίκησης του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 06/02/2024 08:47:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΤΠ4690ΒΜ-Ξ09

Προμήθεια «ΠΕΛΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες επισκευής καρεκλών επισκεπτών των κλινικών του Γ.Ν. Λαμίας,

Θέμα: Προμήθεια «ΠΕΛΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες επισκευής καρεκλών επισκεπτών των κλινικών του Γ.Ν. Λαμίας,
Ημ/νια: 06/02/2024 08:22:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ5Φ4690ΒΜ-765

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/02/2024 08:12:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ19Ε4690ΒΜ-Ο09

ΧΕ-70 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Θέμα: ΧΕ-70 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 06/02/2024 08:11:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΡΦ4690ΒΜ-ΥΒΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/02/2024 08:10:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ594690ΒΜ-ΧΨΞ

Προμήθεια «υλικών ελαιοχρωματισμού» για τις ανάγκες ελαιοχρωματισμού των γραφείων της Χειρουργικής κλινικής του Γ.Ν. Λαμίας,

Θέμα: Προμήθεια «υλικών ελαιοχρωματισμού» για τις ανάγκες ελαιοχρωματισμού των γραφείων της Χειρουργικής κλινικής του Γ.Ν. Λαμίας,
Ημ/νια: 06/02/2024 08:10:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΔ74690ΒΜ-ΕΚΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/02/2024 14:50:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΡ24690ΒΜ-3ΘΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΓΡΑΦΟΥ
Ημ/νια: 05/02/2024 14:20:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΔΝ4690ΒΜ-ΑΨΒ

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών και ενδεικτικού κόστους για την προμήθεια «ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ» για τις ανάγκες του Βιοχημικού Τμήματος του ΓΝ Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης...

Θέμα: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών και ενδεικτικού κόστους για την προμήθεια «ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ» για τις ανάγκες του Βιοχημικού Τμήματος του ΓΝ Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής, από το ΠΠΥΥ2024.
Ημ/νια: 05/02/2024 14:18:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93Ο14690ΒΜ-9Κ5

Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αρ. 01.5141/03/01/2023 Σύμβασης για ένα (1) έτος για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ» (CPV: 24455000-8) με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης , με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ &...

Θέμα: Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αρ. 01.5141/03/01/2023 Σύμβασης για ένα (1) έτος για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ» (CPV: 24455000-8) με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης , με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», συνολικού ποσού 25.744,28€ πλέον ΦΠΑ (31.922,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), αρχομένης από 03-01-2024 έως 02-01-2025.
Ημ/νια: 05/02/2024 11:47:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΑΥ4690ΒΜ-ΞΦ5

Σελίδες