ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ:

  •  Mία (1) θέση Διευθυντή Παιδιατρικής
  •  Mία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής
  • Mία (1) θέση Διευθυντή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας 
  • Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β΄ Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας –Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας(για τη ΜΕΘ)
  •  Mία (1) θέση Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρικήή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ).
  •  Mία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Εσωτερικής Παθολογίας.