ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ