ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/06/2024 13:00:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞΗ54690ΒΜ-09Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/06/2024 12:58:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο904690ΒΜ-5Ω0

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.
Ημ/νια: 11/06/2024 12:54:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ08Τ4690ΒΜ-ΝΡΟ

ΧΕ-1386 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1386 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ημ/νια: 11/06/2024 11:29:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΝΡ4690ΒΜ-5Α5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 11/06/2024 11:22:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ374690ΒΜ-ΟΛ7

ΧΕ-1336 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (5565.06.2)

Θέμα: ΧΕ-1336 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (5565.06.2)
Ημ/νια: 11/06/2024 11:11:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93Ρ74690ΒΜ-ΑΙΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 5947 ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 5947 ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 11/06/2024 10:54:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΘ24690ΒΜ-ΟΣΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημ/νια: 11/06/2024 10:33:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΛ14690ΒΜ-Χ7Ε

Επισκευή και γενικό service του κλειστού φορτηγού οχήματος μάρκας ‘FIAT DOBLO’ του Γ.Ν. Λαμίας με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 7084

Θέμα: Επισκευή και γενικό service του κλειστού φορτηγού οχήματος μάρκας ‘FIAT DOBLO’ του Γ.Ν. Λαμίας με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 7084
Ημ/νια: 11/06/2024 10:28:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ4Α4690ΒΜ-ΞΒ9

ΧΕ-1384 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1384 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 11/06/2024 10:23:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΝΦ4690ΒΜ-2ΤΓ

ΧΕ-1383 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (4448Π2.01.2.2)

Θέμα: ΧΕ-1383 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (4448Π2.01.2.2)
Ημ/νια: 11/06/2024 10:22:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΩΣ4690ΒΜ-Θ1Χ

ΧΕ-1382 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1382 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 11/06/2024 10:21:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΜΜ4690ΒΜ-ΕΚ2

ΧΕ-1381 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

Θέμα: ΧΕ-1381 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
Ημ/νια: 11/06/2024 10:09:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΟΛ4690ΒΜ-ΟΣΩ

ΧΕ-1341 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5526.03.2.1)

Θέμα: ΧΕ-1341 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5526.03.2.1)
Ημ/νια: 11/06/2024 10:00:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΟΦ4690ΒΜ-9ΜΧ

ΧΕ-1337 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ 7/12/23 ΕΩΣ 6/3/24 (5663.02.1)

Θέμα: ΧΕ-1337 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ 7/12/23 ΕΩΣ 6/3/24 (5663.02.1)
Ημ/νια: 11/06/2024 09:57:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΜΝ4690ΒΜ-ΞΑ4

Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ»

Θέμα: Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ»
Ημ/νια: 11/06/2024 07:56:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ2Ψ4690ΒΜ-07Ξ

Επιτροπή αξιολόγησης πλειοδοτικού διαγωνισμού της αρ. B/11239/04-06-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έναντι συμβολικού τιμήματος (ελάχιστου ποσού 250,00€) μέσω κλειστών προσφορών για την διάθεση και απομάκρυνση των ατόμων Πεύκης που...

Θέμα: Επιτροπή αξιολόγησης πλειοδοτικού διαγωνισμού της αρ. B/11239/04-06-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έναντι συμβολικού τιμήματος (ελάχιστου ποσού 250,00€) μέσω κλειστών προσφορών για την διάθεση και απομάκρυνση των ατόμων Πεύκης που στοιβάζονται στον περιβάλλοντα χώρο του Γ. Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 10/06/2024 15:27:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΨΖ4690ΒΜ-9ΗΟ

Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Απρίλιο του 2024

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Απρίλιο του 2024
Ημ/νια: 10/06/2024 14:35:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΒ94690ΒΜ-ΤΙΒ

Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ για επείγον χειρουργείο ασθενούς με Α.Μ.: 119233 που θα πραγματοποιηθεί στις 10-06-2024 , με διαπραγμάτευση τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρ. 32, παρ. 2 του Ν/4412/ 2016 , συνολικού ποσού 3.222,10€ με...

Θέμα: Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ για επείγον χειρουργείο ασθενούς με Α.Μ.: 119233 που θα πραγματοποιηθεί στις 10-06-2024 , με διαπραγμάτευση τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρ. 32, παρ. 2 του Ν/4412/ 2016 , συνολικού ποσού 3.222,10€ με ΦΠΑ, (ΚΑΕ:1313,CPV 33141700-7).
Ημ/νια: 10/06/2024 14:35:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΗ174690ΒΜ-ΖΡΟ

Προμήθεια υλικών για την επισκευή ηλεκτρολογικών δικτύων του Γ.Ν. Λαμίας & Προμήθεια υλικών για την συντήρηση- επισκευή του δικτύου ατμού του Γ.Ν. Λαμίας .

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την επισκευή ηλεκτρολογικών δικτύων του Γ.Ν. Λαμίας & Προμήθεια υλικών για την συντήρηση- επισκευή του δικτύου ατμού του Γ.Ν. Λαμίας .
Ημ/νια: 10/06/2024 14:29:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΥ6Ι4690ΒΜ-ΩΣΠ

Σελίδες