ΧΕ-1041 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5562.03.2.6)

Θέμα: ΧΕ-1041 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5562.03.2.6)
Ημ/νια: 15/05/2024 11:10:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΨ54690ΒΜ-Ι2Ο

ΧΕ-1040 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5562.03.2.1)

Θέμα: ΧΕ-1040 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5562.03.2.1)
Ημ/νια: 15/05/2024 11:09:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 696Δ4690ΒΜ-ΞΦΨ

ΧΕ-1039 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5562.03.2.4)

Θέμα: ΧΕ-1039 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5562.03.2.4)
Ημ/νια: 15/05/2024 11:08:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΡΦ4690ΒΜ-ΙΗΙ

ΧΕ-1035 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ 23/5/23 ΕΩΣ 31/12/24 (03.5205.36)

Θέμα: ΧΕ-1035 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ 23/5/23 ΕΩΣ 31/12/24 (03.5205.36)
Ημ/νια: 15/05/2024 11:07:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ3Κ4690ΒΜ-ΡΨΚ

ΧΕ-1038 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5562.03.2.9)

Θέμα: ΧΕ-1038 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5562.03.2.9)
Ημ/νια: 15/05/2024 11:07:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΩΙ4690ΒΜ-Η7Π

ΧΕ-1037 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5562.03.2.10)

Θέμα: ΧΕ-1037 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5562.03.2.10)
Ημ/νια: 15/05/2024 11:06:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΦΧ4690ΒΜ-Ρ1Τ

ΧΕ-1024 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Θέμα: ΧΕ-1024 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 15/05/2024 07:30:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Ο24690ΒΜ-3ΜΟ

ΧΕ-1023 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΧΕ 956 ΕΩΣ 976 ΚΑΙ ΧΕ 1001 ΕΩΣ 1008

Θέμα: ΧΕ-1023 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΧΕ 956 ΕΩΣ 976 ΚΑΙ ΧΕ 1001 ΕΩΣ 1008
Ημ/νια: 15/05/2024 07:30:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ984690ΒΜ-3ΞΦ

Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων από 1/4/2024 έως 30/4/2024

Θέμα: Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων από 1/4/2024 έως 30/4/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 14:52:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΔΦΩ4690ΒΜ-3Υ8

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ.

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ.
Ημ/νια: 14/05/2024 13:44:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 992Λ4690ΒΜ-ΙΛΤ

Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Μάρτιο του 2024.

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Μάρτιο του 2024.
Ημ/νια: 14/05/2024 13:32:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΗΦ4690ΒΜ-ΠΤΖ

Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Μάιο του 2024.

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Μάιο του 2024.
Ημ/νια: 14/05/2024 13:30:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96ΙΦ4690ΒΜ-ΡΒΡ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/05/2024 12:45:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΕΣ4690ΒΜ-797

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/05/2024 12:28:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΣ94690ΒΜ-ΩΦΣ

Επισκευή του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ5947 κλειστού επιβατηγού οχήματος μάρκας «HYUNDAI» και επισκευή και γενικό service του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5948 κλειστού επιβατηγού οχήματος μάρκας «HYUNDAI» του Γ.Ν Λαμίας

Θέμα: Επισκευή του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ5947 κλειστού επιβατηγού οχήματος μάρκας «HYUNDAI» και επισκευή και γενικό service του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5948 κλειστού επιβατηγού οχήματος μάρκας «HYUNDAI» του Γ.Ν Λαμίας
Ημ/νια: 14/05/2024 12:12:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ464690ΒΜ-5ΘΤ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/05/2024 12:11:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΦ74690ΒΜ-ΠΓΥ

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΦΡΕΖΕΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ έτους 2024, προϋπολογισθείσας δαπάνης 499.997,65€ για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής...

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΦΡΕΖΕΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ έτους 2024, προϋπολογισθείσας δαπάνης 499.997,65€ για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 999.995,29€ με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ημ/νια: 14/05/2024 11:56:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ57Α4690ΒΜ-76Α

Προμήθεια αναλώσιμών υλικών για την επισκευή των εφεδρικών κλιματιστικών τοίχου μάρκας Inventor του Server Room του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Προμήθεια αναλώσιμών υλικών για την επισκευή των εφεδρικών κλιματιστικών τοίχου μάρκας Inventor του Server Room του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 14/05/2024 11:09:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΛ24690ΒΜ-ΤΧ9

Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς /Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια των ειδών: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV: 33141320-9, 33141310-6, 33140000-3), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 451.932...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς /Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια των ειδών: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV: 33141320-9, 33141310-6, 33140000-3), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 451.932,63 € πλέον ΦΠΑ (559.416,51 € με ΦΠΑ) για τρία (3) συνολικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης δύο ετών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ημ/νια: 13/05/2024 14:33:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΒΓ4690ΒΜ-Κ1Η

Λήψη Απόφασης για την έγκριση της υπέρβασης καυσίμων για τα αριθμ. ΚΗΗ 7083 & ΚΗΙ 5947 υπηρεσιακά οχήματα του Νοσοκομείου μας, κατά το μήνα Απρίλιο 2024

Θέμα: Λήψη Απόφασης για την έγκριση της υπέρβασης καυσίμων για τα αριθμ. ΚΗΗ 7083 & ΚΗΙ 5947 υπηρεσιακά οχήματα του Νοσοκομείου μας, κατά το μήνα Απρίλιο 2024
Ημ/νια: 13/05/2024 14:27:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ7Ζ4690ΒΜ-ΚΧΕ

Σελίδες