ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/06/2024 12:28:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΨ74690ΒΜ-ΝΥΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/06/2024 12:27:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΨΗ4690ΒΜ-ΣΣ4

ΧΕ-1447 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5556.03.8.2)

Θέμα: ΧΕ-1447 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5556.03.8.2)
Ημ/νια: 17/06/2024 12:25:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΦ54690ΒΜ-ΑΕΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 17/06/2024 12:24:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΕ24690ΒΜ-ΣΦΞ

ΧΕ-1446 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5640.03.2.2)

Θέμα: ΧΕ-1446 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5640.03.2.2)
Ημ/νια: 17/06/2024 12:18:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΠΘ4690ΒΜ-ΗΟΨ

Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ», για διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού ποσού 9.427,45€ πλέον ΦΠΑ, 10.831,58€

Θέμα: Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ», για διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού ποσού 9.427,45€ πλέον ΦΠΑ, 10.831,58€
Ημ/νια: 17/06/2024 09:15:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΗΜ4690ΒΜ-3ΟΥ

ΧΕ-1427 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2024(...5150)

Θέμα: ΧΕ-1427 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2024(...5150)
Ημ/νια: 17/06/2024 08:51:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΚΙ4690ΒΜ-Μ6Γ

ΧΕ-1426 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2024(...5057)

Θέμα: ΧΕ-1426 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2024(...5057)
Ημ/νια: 17/06/2024 08:51:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΑ14690ΒΜ-39Κ

ΧΕ-1425 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2024(...4962)

Θέμα: ΧΕ-1425 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2024(...4962)
Ημ/νια: 17/06/2024 08:50:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ26Ε4690ΒΜ-5Ω8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΓENIKOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΓENIKOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 17/06/2024 08:00:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΜ74690ΒΜ-8ΨΔ

Προμήθεια είκοσι (20) τεμαχίων στηθαίο οδών χρώματος κόκκινου και τριάντα (30) τεμαχίων κώνων σήμανσης 50cm για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Προμήθεια είκοσι (20) τεμαχίων στηθαίο οδών χρώματος κόκκινου και τριάντα (30) τεμαχίων κώνων σήμανσης 50cm για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 14/06/2024 14:06:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 90ΑΘ4690ΒΜ-ΔΚΨ

Επισκευή κοχλία στήριξης κυστεοσκοπίου του οίκου R.Wolf των χειρουργείων του 4ου ορόφου του Γ.Ν. Λαμίας», (CPV:33140000-3) από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ» με (ΑΦΜ:095029193), οποία αποτελεί και αποκλειστική αντιπρόσωπο του οίκου...

Θέμα: Επισκευή κοχλία στήριξης κυστεοσκοπίου του οίκου R.Wolf των χειρουργείων του 4ου ορόφου του Γ.Ν. Λαμίας», (CPV:33140000-3) από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ» με (ΑΦΜ:095029193), οποία αποτελεί και αποκλειστική αντιπρόσωπο του οίκου R.WOLF στην Ελλάδα, δαπάνη συνολικού ύψους (90,00€) χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι (101,16€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 14/06/2024 13:43:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΖΒ4690ΒΜ-ΗΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2024 13:29:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨ6Β4690ΒΜ-Ν1Φ

ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης της σε ισχύ σύμβασης με αρ. 01.5389/15-06-2023 για την υπηρεσία Πλήρη Εξειδικευμένη Προληπτική Συντήρηση, Έλεγχο και Τεχνική Υποστήριξη με ανταλλακτικά των δέκα (10) Ιατρικών Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης FRESENIUS 5008S...

Θέμα: ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης της σε ισχύ σύμβασης με αρ. 01.5389/15-06-2023 για την υπηρεσία Πλήρη Εξειδικευμένη Προληπτική Συντήρηση, Έλεγχο και Τεχνική Υποστήριξη με ανταλλακτικά των δέκα (10) Ιατρικών Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης FRESENIUS 5008S της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν Λαμίας
Ημ/νια: 14/06/2024 13:23:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΜΠ4690ΒΜ-Ξ3Π

Προετοιμασία μπουφέ για την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην βιβλιοθήκη του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προετοιμασία μπουφέ για την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην βιβλιοθήκη του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 14/06/2024 12:44:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΠ84690ΒΜ-ΝΙ9

ΧΕ-1429 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024

Θέμα: ΧΕ-1429 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024
Ημ/νια: 14/06/2024 12:33:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΗΔ4690ΒΜ-ΜΗ4

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ( ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ)

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ( ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ)
Ημ/νια: 14/06/2024 12:16:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΙΒ4690ΒΜ-Ι4Θ

ΜΤΠΥ ΚΛΠ ΤΑΜΕΙΑ

Θέμα: ΜΤΠΥ ΚΛΠ ΤΑΜΕΙΑ
Ημ/νια: 14/06/2024 12:07:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΦ54690ΒΜ-Μ8Β

Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΡΑΜΜΑΤΑ»(CPV: 33141126-9)

Θέμα: Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΡΑΜΜΑΤΑ»(CPV: 33141126-9)
Ημ/νια: 14/06/2024 11:48:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΗΩ4690ΒΜ-Ε1Λ

Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αρ. 01.5389/15-06-2023 Σύμβασης για την υπηρεσία «Πλήρη Εξειδικευμένη Προληπτική Συντήρηση, Έλεγχο και Τεχνική Υποστήριξη με ανταλλακτικά των δέκα (10) Ιατρικών Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης FRESENIUS 5008S της...

Θέμα: Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αρ. 01.5389/15-06-2023 Σύμβασης για την υπηρεσία «Πλήρη Εξειδικευμένη Προληπτική Συντήρηση, Έλεγχο και Τεχνική Υποστήριξη με ανταλλακτικά των δέκα (10) Ιατρικών Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης FRESENIUS 5008S της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν Λαμίας» (CPV:50421000-2)για επιπλέον δύο (2) έτη με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης, με την ανάδοχο εταιρεία ‘MEDIPRIME S.A.’, συνολικού ποσού 52.800,00€ πλέον ΦΠΑ (65.472,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ημ/νια: 14/06/2024 11:47:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 98ΓΙ4690ΒΜ-ΙΛΠ

Σελίδες