ΧΕ-1472 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5212.1)

Θέμα: ΧΕ-1472 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5212.1)
Ημ/νια: 19/06/2024 12:50:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΨΖ4690ΒΜ-ΧΝΖ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 5955.02.2 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 5955.02.2 ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημ/νια: 19/06/2024 12:12:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΚΣ4690ΒΜ-Ω32

ΧΕ-1511 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5283.7)

Θέμα: ΧΕ-1511 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5283.7)
Ημ/νια: 19/06/2024 11:59:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΒΠ4690ΒΜ-Β1Γ

ΧΕ-1510 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5655.03.2.2)

Θέμα: ΧΕ-1510 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5655.03.2.2)
Ημ/νια: 19/06/2024 11:56:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΓΓ4690ΒΜ-1ΣΜ

ΧΕ-1509 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1509 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 19/06/2024 11:47:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΩΨ4690ΒΜ-Η01

ΧΕ-1507 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1507 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 19/06/2024 11:32:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΔΓ4690ΒΜ-ΠΨΧ

ΧΕ-1493 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5529.03.2.17)

Θέμα: ΧΕ-1493 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5529.03.2.17)
Ημ/νια: 19/06/2024 11:02:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι364690ΒΜ-6Μ2

ΧΕ-1504 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5586.03.2.3)

Θέμα: ΧΕ-1504 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5586.03.2.3)
Ημ/νια: 19/06/2024 10:24:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91ΕΜ4690ΒΜ-ΝΡ0

ΧΕ-1487 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (5460.02.8)

Θέμα: ΧΕ-1487 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (5460.02.8)
Ημ/νια: 19/06/2024 10:21:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΣΔ4690ΒΜ-ΦΑ4

Προμήθεια κινητήρων για την αντικατάσταση – συντήρηση του δικτύου τερματικών μονάδων νερού-αέρα του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια κινητήρων για την αντικατάσταση – συντήρηση του δικτύου τερματικών μονάδων νερού-αέρα του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 19/06/2024 10:16:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ4Ξ4690ΒΜ-ΜΕΔ

ΧΕ-1486 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5588.03.12.1)

Θέμα: ΧΕ-1486 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5588.03.12.1)
Ημ/νια: 19/06/2024 10:16:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΟΦ4690ΒΜ-ΡΘΒ

ΧΕ-1485 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5588.03.12.2)

Θέμα: ΧΕ-1485 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5588.03.12.2)
Ημ/νια: 19/06/2024 10:13:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΩΥ4690ΒΜ-ΑΘΠ

ΧΕ-1503 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5586.03.2.4)

Θέμα: ΧΕ-1503 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5586.03.2.4)
Ημ/νια: 19/06/2024 10:12:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 944Σ4690ΒΜ-ΑΓΞ

ΧΕ-1502 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5586.03.2.6)

Θέμα: ΧΕ-1502 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5586.03.2.6)
Ημ/νια: 19/06/2024 10:10:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΩ74690ΒΜ-Ω06

ΧΕ-1501 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5586.03.2.2)

Θέμα: ΧΕ-1501 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5586.03.2.2)
Ημ/νια: 19/06/2024 10:07:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 914Λ4690ΒΜ-ΖΙΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/06/2024 07:52:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΘΜ4690ΒΜ-Ο6Β

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/06/2024 07:49:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Α44690ΒΜ-ΞΣΞ

ΧΕ-1424 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΕΦΙΑΠ, (2231044163, 4,5/2024)

Θέμα: ΧΕ-1424 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΕΦΙΑΠ, (2231044163, 4,5/2024)
Ημ/νια: 18/06/2024 13:17:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΠ54690ΒΜ-ΗΝΒ

ΧΕ-1423 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (2231022358, 4,5/2024-----2231026331, 23/3--22/5/2024)

Θέμα: ΧΕ-1423 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (2231022358, 4,5/2024-----2231026331, 23/3--22/5/2024)
Ημ/νια: 18/06/2024 13:00:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΝΜ4690ΒΜ-739

ΧΕ-1477 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5464.03.2.4)

Θέμα: ΧΕ-1477 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5464.03.2.4)
Ημ/νια: 18/06/2024 09:38:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο9Σ4690ΒΜ-ΙΟΝ

Σελίδες