ΧΕ-1070 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.5183.5)

Θέμα: ΧΕ-1070 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.5183.5)
Ημ/νια: 22/05/2024 11:49:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΨ74690ΒΜ-ΑΛΒ

«Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του αναπνευστήρα τύπου Flight 60 (F60) με s/n 20026846 της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας», (CPV:34913000-0) από την εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΡΑΣΥΣ ΙΑΤΡΙΚΑ Ε.Ε.» με (ΑΦΜ:998768277),η οποία είναι και η...

Θέμα: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του αναπνευστήρα τύπου Flight 60 (F60) με s/n 20026846 της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας», (CPV:34913000-0) από την εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΡΑΣΥΣ ΙΑΤΡΙΚΑ Ε.Ε.» με (ΑΦΜ:998768277),η οποία είναι και η αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου Flight Medical Innovations Ltd στην Ελλάδα, δαπάνη συνολικού ύψους (838,08€) χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι (1.039,22€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 22/05/2024 10:07:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΓ34690ΒΜ-ΤΜΗ

«Συντήρηση του αναπνευστήρα PURITAN BENNETT 980 με s/n 35Β1601040 του οίκου Medtronic, της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας», (CPV:50421000-2,34913000-0) από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.» με (ΑΦΜ:082525697),η οποία έχει αναλάβει...

Θέμα: «Συντήρηση του αναπνευστήρα PURITAN BENNETT 980 με s/n 35Β1601040 του οίκου Medtronic, της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας», (CPV:50421000-2,34913000-0) από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.» με (ΑΦΜ:082525697),η οποία έχει αναλάβει αποκλειστικά την τεχνική υποστήριξη των αναπνευστήρων τύπου PURITAN BENNETT 980 του οίκου Medtronic στην Ελλάδα, δαπάνη συνολικού ύψους (1.897,87€) χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι (2.353,36€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 22/05/2024 09:57:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3274690ΒΜ-ΠΘ0

ΧΕ-1065 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1065 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 22/05/2024 09:56:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΙΖ4690ΒΜ-ΕΨΡ

Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ , συνολικού ποσού 3.416,99€ με ΦΠΑ, για επείγον χειρουργείο , με διαπραγμάτευση τιμής, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν/4412/ 2016 (ΚΑΕ:1313,CPV 33141700-7)

Θέμα: Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ , συνολικού ποσού 3.416,99€ με ΦΠΑ, για επείγον χειρουργείο , με διαπραγμάτευση τιμής, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν/4412/ 2016 (ΚΑΕ:1313,CPV 33141700-7)
Ημ/νια: 22/05/2024 09:27:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΚΖ4690ΒΜ-Θ0Μ

ΧΕ-1063 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.4887.5)

Θέμα: ΧΕ-1063 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.4887.5)
Ημ/νια: 22/05/2024 08:53:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΛΛ4690ΒΜ-ΧΤΥ

ΧΕ-1062 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5353.4)

Θέμα: ΧΕ-1062 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5353.4)
Ημ/νια: 22/05/2024 08:33:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΩ34690ΒΜ-ΑΔΔ

Προμήθεια μοσχευμάτων που εντάσσονται στην ομάδα «ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» για την αντιμετώπιση των συντριπτικών καταγμάτων, βάσει του αρ. 118 του Ν. 4412/2016,

Θέμα: Προμήθεια μοσχευμάτων που εντάσσονται στην ομάδα «ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» για την αντιμετώπιση των συντριπτικών καταγμάτων, βάσει του αρ. 118 του Ν. 4412/2016,
Ημ/νια: 22/05/2024 08:10:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΔ04690ΒΜ-Η61

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 5943.02.1.2 ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 5943.02.1.2 ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
Ημ/νια: 22/05/2024 07:34:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 637Α4690ΒΜ-Π4Υ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 21/05/2024 14:50:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΧΜ4690ΒΜ-ΧΝΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 21/05/2024 14:45:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΗ14690ΒΜ-7Ψ8

ΧΕ-1061 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1061 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 21/05/2024 14:15:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΙΩ4690ΒΜ-ΒΧΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 21/05/2024 14:11:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε2Χ4690ΒΜ-5ΑΡ

Λήψη απόφασης:...

Θέμα: Λήψη απόφασης: α) για την εξόφληση των οφειλομένων μισθωμάτων, από τον κ. Νικόλαο Ζιώγα του Ηλία, μισθωτή. β) για την τροποποίηση της λήξης της μίσθωσης σχετικά με ορισμό Συμβολαιογράφου & γ) για την έγκριση διενέργειας Πλειοδοτικής Δημόσιας Φανερής Δημοπρασίας εκμίσθωσης, του ισόγειου καταστήματος, εμβαδού 50,21τ.μ. εντός οικοπέδου εμβαδού 72,14τ.μ., επί της οδού Ανδρούτσου 14-16, στη Λαμία, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Κ. Ελασσώνα – Κ. Κοτρωνιά» υπέρ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
Ημ/νια: 21/05/2024 13:49:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΕ14690ΒΜ-799

ΧΕ-1058 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5573.03..8.1)

Θέμα: ΧΕ-1058 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5573.03..8.1)
Ημ/νια: 21/05/2024 13:41:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΛΣ4690ΒΜ-Υ0Σ

Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης

Θέμα: Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης
Ημ/νια: 21/05/2024 13:16:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΧΕ4690ΒΜ-ΞΦΟ

ΧΕ-1155 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024) (...4962)

Θέμα: ΧΕ-1155 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024) (...4962)
Ημ/νια: 21/05/2024 12:52:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΡ64690ΒΜ-ΜΕΔ

ΧΕ-1056 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5516.03.2.1)

Θέμα: ΧΕ-1056 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5516.03.2.1)
Ημ/νια: 21/05/2024 12:37:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΠΘ4690ΒΜ-2Γ2

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχων για τις κάτωθι Υπηρεσίες:...

Θέμα: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχων για τις κάτωθι Υπηρεσίες: •ΤΜΗΜΑ 1 : ‘Υπηρεσίες Μίσθωσης Συμπιεστών Απορριμμάτων & Μεταφοράς‘, •ΤΜΗΜΑ 2 : ‘Υπηρεσίες Απεντόμωσης-Μυοκτονίας-Απολύμανσης-Αντιοφικής Προστασίας‘, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2024.
Ημ/νια: 21/05/2024 12:32:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ7Λ4690ΒΜ-ΤΨ0

ΧΕ-1055 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5509.03.2.1)

Θέμα: ΧΕ-1055 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5509.03.2.1)
Ημ/νια: 21/05/2024 12:12:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ5Η4690ΒΜ-ΗΤ4

Σελίδες