ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/05/2024 14:36:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9Ξ84690ΒΜ-ΞΚ8

«Επισκευή της εξεταστικής οφθαλμολογικής μονάδας τύπου Elegance του οίκου CSO, με S/N: 09060371, έλεγχος του εξοπλισμού του εξωτερικού Οφθαλμολογικού Ιατρείου (1ου ορόφου) και συντήρηση του Νευροχειρουργικού Μικροσκοπίου Leica M525 OH4 με S/N 110414704...

Θέμα: «Επισκευή της εξεταστικής οφθαλμολογικής μονάδας τύπου Elegance του οίκου CSO, με S/N: 09060371, έλεγχος του εξοπλισμού του εξωτερικού Οφθαλμολογικού Ιατρείου (1ου ορόφου) και συντήρηση του Νευροχειρουργικού Μικροσκοπίου Leica M525 OH4 με S/N 110414704 των χειρουργείων του Γ.Ν. Λαμίας», (CPV:50421000-2, 34913000-0) από την εταιρεία με την επωνυμία «MINOPTA IKE» με (ΑΦΜ:801310825), προμηθεύτρια και αποκλειστική αντιπρόσωπος του οίκου CSO στην Ελλάδα, δαπάνη συνολικού ύψους (2.200,00€) χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι (2.728,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 16/05/2024 13:53:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΟ84690ΒΜ-ΡΡΤ

Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης

Θέμα: Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης
Ημ/νια: 16/05/2024 13:39:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΚΤ4690ΒΜ-ΤΞΙ

ΧΕ-696 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5155.5)

Θέμα: ΧΕ-696 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5155.5)
Ημ/νια: 16/05/2024 13:38:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν134690ΒΜ-6ΒΘ

Προμήθεια (2) Σετ Αναβατήρων Ποδιών για την λειτουργία του Ηλεκτρικού Εξεταστικού Γυναικολογικού Κρεβατιού (BOOM) τύπου 7035 με s/n 1325-01-001 της Εταιρείας PSILIAKOS της Μαιευτικής Κλινικής του Γ.Ν. Λαμίας», (CPV:34913000-0) από την προμηθεύτρια...

Θέμα: Προμήθεια (2) Σετ Αναβατήρων Ποδιών για την λειτουργία του Ηλεκτρικού Εξεταστικού Γυναικολογικού Κρεβατιού (BOOM) τύπου 7035 με s/n 1325-01-001 της Εταιρείας PSILIAKOS της Μαιευτικής Κλινικής του Γ.Ν. Λαμίας», (CPV:34913000-0) από την προμηθεύτρια εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» με (ΑΦΜ:999495127), δαπάνη συνολικού ύψους (550,00€) χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι (682,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 16/05/2024 13:36:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΒΠ4690ΒΜ-ΩΜ6

«Προμήθεια Αναισθησιολογικού υλικού του οίκου Ge Healthcare Technologies, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας», (CPV:33140000-0) από την εταιρεία με την επωνυμία «INTERMEDICA ΕΜΜ. Τ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ» με (ΑΦΜ:011651035), αποκλειστική αντιπρόσωπος του οίκου Ge...

Θέμα: «Προμήθεια Αναισθησιολογικού υλικού του οίκου Ge Healthcare Technologies, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας», (CPV:33140000-0) από την εταιρεία με την επωνυμία «INTERMEDICA ΕΜΜ. Τ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ» με (ΑΦΜ:011651035), αποκλειστική αντιπρόσωπος του οίκου Ge Healthcare στην Ελλάδα, δαπάνη συνολικού ύψους (325,00€) χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι (403,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 16/05/2024 13:19:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ694690ΒΜ-1Β5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/05/2024 13:15:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΖΣ4690ΒΜ-729

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του αναπνευστήρα τύπου Flight 60 (F60) με s/n 15103279 της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας», (CPV:34913000-0) από την εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΡΑΣΥΣ ΙΑΤΡΙΚΑ Ε.Ε.» με (ΑΦΜ: 998768277...

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του αναπνευστήρα τύπου Flight 60 (F60) με s/n 15103279 της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας», (CPV:34913000-0) από την εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΡΑΣΥΣ ΙΑΤΡΙΚΑ Ε.Ε.» με (ΑΦΜ: 998768277),η οποία είναι και η αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου Flight Medical Innovations Ltd στην Ελλάδα, δαπάνη συνολικού ύψους (1.760,08€) χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι (2.182,50€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 16/05/2024 13:14:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΕΟ4690ΒΜ-Χ95

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/05/2024 13:11:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΗ44690ΒΜ-ΩΦΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/05/2024 13:09:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΤΘ4690ΒΜ-Ο9Η

Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης

Θέμα: Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης
Ημ/νια: 16/05/2024 11:47:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΑΡ4690ΒΜ-Λ4Π

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ"

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ"
Ημ/νια: 16/05/2024 10:30:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96Β04690ΒΜ-1ΥΘ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημ/νια: 15/05/2024 14:17:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΜΕ4690ΒΜ-Τ65

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/05/2024 12:52:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΞΓ4690ΒΜ-2Ψ8

ΧΕ-1047 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.3747)

Θέμα: ΧΕ-1047 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.3747)
Ημ/νια: 15/05/2024 11:53:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96Ν64690ΒΜ-ΔΩΞ

ΧΕ-1046 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.3746)

Θέμα: ΧΕ-1046 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.3746)
Ημ/νια: 15/05/2024 11:46:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΡΦ4690ΒΜ-ΦΡ0

ΧΕ-1045 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4893)

Θέμα: ΧΕ-1045 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4893)
Ημ/νια: 15/05/2024 11:25:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΠΞ4690ΒΜ-Φ3Α

ΧΕ-1044 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝ/ΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΠΟ 5/4/23 ΕΩΣ 4/10/23 (04.5287)

Θέμα: ΧΕ-1044 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝ/ΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΠΟ 5/4/23 ΕΩΣ 4/10/23 (04.5287)
Ημ/νια: 15/05/2024 11:13:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Η1Ρ4690ΒΜ-ΝΟΒ

ΧΕ-1043 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Β/ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ (03.5356)

Θέμα: ΧΕ-1043 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Β/ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ (03.5356)
Ημ/νια: 15/05/2024 11:12:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΗΞ4690ΒΜ-Ξ98

ΧΕ-1042 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5562.03.2.7)

Θέμα: ΧΕ-1042 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5562.03.2.7)
Ημ/νια: 15/05/2024 11:11:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΗΞ4690ΒΜ-ΧΩ6

Σελίδες