ΧΕ-1416 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5607.01.2.2)

Θέμα: ΧΕ-1416 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5607.01.2.2)
Ημ/νια: 13/06/2024 13:13:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΕΗ4690ΒΜ-ΜΟ6

ΧΕ-1404 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(03.5435)

Θέμα: ΧΕ-1404 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(03.5435)
Ημ/νια: 13/06/2024 11:38:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΩΦ4690ΒΜ-Ε4Μ

ΧΕ-1403 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(5480.02.8)

Θέμα: ΧΕ-1403 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(5480.02.8)
Ημ/νια: 13/06/2024 10:57:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΖΩ4690ΒΜ-ΝΚΓ

ΧΕ-1400 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5526.03.2.13)

Θέμα: ΧΕ-1400 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5526.03.2.13)
Ημ/νια: 13/06/2024 10:30:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Η404690ΒΜ-ΠΛΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2024 10:17:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΦΖ4690ΒΜ-Ο3Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2024 10:15:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΜΝ4690ΒΜ-Μ7Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημ/νια: 13/06/2024 10:11:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ474690ΒΜ-ΠΙ3

ΧΕ-1399 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5526.03.2.14)

Θέμα: ΧΕ-1399 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5526.03.2.14)
Ημ/νια: 13/06/2024 08:51:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΖ84690ΒΜ-Ρ5Τ

ΧΕ-1395 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5526.03.2.2)

Θέμα: ΧΕ-1395 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5526.03.2.2)
Ημ/νια: 12/06/2024 13:06:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΧΤ4690ΒΜ-ΟΘΡ

ΧΕ-1471 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (Β/11701/11-6-24)

Θέμα: ΧΕ-1471 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (Β/11701/11-6-24)
Ημ/νια: 12/06/2024 13:02:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ4Π4690ΒΜ-ΔΘΗ

ΧΕ-1394 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (4448Π.01.2.1)

Θέμα: ΧΕ-1394 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (4448Π.01.2.1)
Ημ/νια: 12/06/2024 12:51:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΣ34690ΒΜ-Ε73

ΧΕ-1407 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (4389Π2.01.2.7)

Θέμα: ΧΕ-1407 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (4389Π2.01.2.7)
Ημ/νια: 12/06/2024 12:47:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 994Λ4690ΒΜ-ΠΝ8

ΧΕ-1393 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (4448Π.01.2.4)

Θέμα: ΧΕ-1393 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (4448Π.01.2.4)
Ημ/νια: 12/06/2024 12:41:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΕΡ4690ΒΜ-9ΥΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/06/2024 12:41:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΕΜ4690ΒΜ-Ο68

ΧΕ-1414 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5661.03.2.2)

Θέμα: ΧΕ-1414 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5661.03.2.2)
Ημ/νια: 12/06/2024 12:39:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΣΝ4690ΒΜ-ΙΜ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/06/2024 12:38:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 685Θ4690ΒΜ-Φ11

ΧΕ-1413 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5644.03.2.2)

Θέμα: ΧΕ-1413 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5644.03.2.2)
Ημ/νια: 12/06/2024 12:37:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 958Π4690ΒΜ-ΘΚΦ

ΧΕ-1410 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5535.03.2.2)

Θέμα: ΧΕ-1410 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5535.03.2.2)
Ημ/νια: 12/06/2024 12:36:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΚΜ4690ΒΜ-86Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημ/νια: 12/06/2024 11:31:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΧΦ4690ΒΜ-ΦΥΑ

Προμήθεια είκοσι (20) ψυγείων οικιακού τύπου για την αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών ψυγείων καθώς και την κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας .

Θέμα: Προμήθεια είκοσι (20) ψυγείων οικιακού τύπου για την αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών ψυγείων καθώς και την κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας .
Ημ/νια: 12/06/2024 11:30:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΣΗ4690ΒΜ-Μ98

Σελίδες