ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/05/2023 09:34:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΤ44690ΒΜ-ΜΩΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/05/2023 09:31:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΤΠ4690ΒΜ-0Κ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/05/2023 09:29:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97ΞΥ4690ΒΜ-47Τ

Λήψη απόφασης για συνεργασία ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες...

Θέμα: Λήψη απόφασης για συνεργασία ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στους προσερχόμενους ασθενείς στο Νοσοκομείο Λαμίας
Ημ/νια: 26/05/2023 09:15:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΓ44690ΒΜ-ΔΔΜ

Πρόσληψη (επιμήκυνση) και τοποθέτηση ωφελούμενου του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας»

Θέμα: Πρόσληψη (επιμήκυνση) και τοποθέτηση ωφελούμενου του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας»
Ημ/νια: 25/05/2023 13:47:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΞ04690ΒΜ-ΘΜ0

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΚΜ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΚΜ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Ημ/νια: 25/05/2023 13:45:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠ254690ΒΜ-4Μ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/05/2023 13:45:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ9Θ4690ΒΜ-Α35

Πρόσληψη (επιμήκυνση) και τοποθέτηση ωφελούμενων του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας

Θέμα: Πρόσληψη (επιμήκυνση) και τοποθέτηση ωφελούμενων του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας
Ημ/νια: 25/05/2023 13:42:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΥΦ4690ΒΜ-619

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/05/2023 13:42:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 602Ε4690ΒΜ-ΞΦΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/05/2023 12:43:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ32Ρ4690ΒΜ-ΩΕΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/05/2023 12:37:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΘΡ4690ΒΜ-Ω5Η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/05/2023 12:36:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΖ34690ΒΜ-ΗΒ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/05/2023 12:35:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΥΥ4690ΒΜ-ΨΣΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/05/2023 12:34:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΝΖ4690ΒΜ-ΙΤΛ

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη επικουρικού Ιατρικού προσωπικού στο Γ.Ν. Λαμίας, ειδικότητας Νευρολογίας

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη επικουρικού Ιατρικού προσωπικού στο Γ.Ν. Λαμίας, ειδικότητας Νευρολογίας
Ημ/νια: 25/05/2023 11:26:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΝΙ4690ΒΜ-1Υ7

ΧΕ-841 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΑΣΤΡ/ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (02.5084)

Θέμα: ΧΕ-841 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΑΣΤΡ/ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (02.5084)
Ημ/νια: 25/05/2023 11:04:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΕΞ4690ΒΜ-ΣΤΩ

ΧΕ-840 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (03.5086)

Θέμα: ΧΕ-840 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (03.5086)
Ημ/νια: 25/05/2023 10:51:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΙΒ4690ΒΜ-Δ5Δ

ΧΕ-839 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (03.5073)

Θέμα: ΧΕ-839 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (03.5073)
Ημ/νια: 25/05/2023 10:48:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΓ04690ΒΜ-ΖΒΚ

ΧΕ-838 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5080)

Θέμα: ΧΕ-838 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5080)
Ημ/νια: 25/05/2023 10:41:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΤΦ4690ΒΜ-ΚΗ7

ΧΕ-837 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.14)

Θέμα: ΧΕ-837 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.14)
Ημ/νια: 25/05/2023 10:38:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Χ94690ΒΜ-17Ω

Σελίδες