ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CLAWBACK B 2019

Θέμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CLAWBACK B 2019
Ημ/νια: 27/10/2020 13:47:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΦΓ4690ΒΜ-ΓΓ4

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ REBATE Γ 2019

Θέμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ REBATE Γ 2019
Ημ/νια: 27/10/2020 13:41:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΞΔ4690ΒΜ-ΨΥ7

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CLAWBAC Β 2019

Θέμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CLAWBAC Β 2019
Ημ/νια: 27/10/2020 13:39:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΨΙ4690ΒΜ-Ν1Ρ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ REBATE Γ 2019

Θέμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ REBATE Γ 2019
Ημ/νια: 27/10/2020 13:36:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΘ94690ΒΜ-9ΨΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ REBATE Β 2019

Θέμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ REBATE Β 2019
Ημ/νια: 27/10/2020 13:34:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Τ04690ΒΜ-Η3Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 27/10/2020 13:16:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ1Ω4690ΒΜ-9ΚΘ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 27/10/2020 13:09:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΠΣ4690ΒΜ-ΕΞ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/10/2020 13:08:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΕΡ4690ΒΜ-ΨΡΗ

Έγκριση πραγματοποίησης διενέργειας μίας (1) εξέτασης μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου (MRI) για εσωτερικό ασθενή του ΓΝΛαμίας.

Θέμα: Έγκριση πραγματοποίησης διενέργειας μίας (1) εξέτασης μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου (MRI) για εσωτερικό ασθενή του ΓΝΛαμίας.
Ημ/νια: 27/10/2020 13:06:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΗΕ4690ΒΜ-ΧΦΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 27/10/2020 11:33:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΘΝ4690ΒΜ-ΘΞΦ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΟΧ- ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΟΧ- ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημ/νια: 27/10/2020 11:29:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΗ94690ΒΜ-ΟΛ5

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ -ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ -ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημ/νια: 27/10/2020 11:26:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞ274690ΒΜ-1ΗΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE Α 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE Α 2019
Ημ/νια: 27/10/2020 10:45:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΧΛ4690ΒΜ-ΝΛ6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 27/10/2020 10:43:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΨΝ4690ΒΜ-8ΦΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 27/10/2020 10:40:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69Κ44690ΒΜ-ΦΓΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 27/10/2020 10:38:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΗΜ4690ΒΜ-47Μ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 27/10/2020 10:35:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Ζ34690ΒΜ-ΙΝ4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE Γ 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE Γ 2019
Ημ/νια: 27/10/2020 10:27:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΛΘ4690ΒΜ-ΥΝ5

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Θέμα: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
Ημ/νια: 27/10/2020 10:21:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΙΤ4690ΒΜ-ΗΓΥ

Προμήθεια δομικών υλικών για την αποφυγή εισροής υδάτων σε μηχανολογικά shaft του 3ου ορόφου (μηχανοστάσιο) του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών για την αποφυγή εισροής υδάτων σε μηχανολογικά shaft του 3ου ορόφου (μηχανοστάσιο) του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 27/10/2020 09:13:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΥ74690ΒΜ-ΦΕ4

Σελίδες