ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β/4021-21/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β/4021-21/02/2024
Ημ/νια: 21/02/2024 14:03:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ1Σ4690ΒΜ-2ΚΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2024 13:45:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΑΕ4690ΒΜ-ΛΧ7

1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΥ

Θέμα: 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΥ
Ημ/νια: 21/02/2024 13:31:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΛΠ4690ΒΜ-ΓΛ0

4η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΠΕ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟ

Θέμα: 4η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΠΕ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟ
Ημ/νια: 21/02/2024 13:30:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94Ο44690ΒΜ-ΖΩ9

11η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: 11η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 21/02/2024 13:29:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΚ74690ΒΜ-ΓΚΨ

11η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΜΕ ΑΠΥ ΜΕ ΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: 11η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΜΕ ΑΠΥ ΜΕ ΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 21/02/2024 13:28:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ0Π4690ΒΜ-ΦΨΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2024 13:13:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΨΥ4690ΒΜ-ΡΝΣ

Λήψη απόφασης για έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ
Ημ/νια: 21/02/2024 10:36:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΤΨ4690ΒΜ-5ΗΣ

ΧΕ-169 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΟ 4-9-23 ΕΩΣ 3-12-23

Θέμα: ΧΕ-169 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΟ 4-9-23 ΕΩΣ 3-12-23
Ημ/νια: 21/02/2024 09:40:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ914690ΒΜ-0ΦΣ

ΧΕ-168 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΧΕ-168 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 21/02/2024 09:30:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΜΥ4690ΒΜ-3ΑΕ

ΧΕ-167 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ 11-8-23 ΕΩΣ 10-11-23

Θέμα: ΧΕ-167 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ 11-8-23 ΕΩΣ 10-11-23
Ημ/νια: 21/02/2024 09:21:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΜΝ4690ΒΜ-2ΚΨ

ΧΕ-166 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-166 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 21/02/2024 09:15:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΡΞ4690ΒΜ-10Ο

ΧΕ-164 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-164 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 21/02/2024 09:05:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΖΣ4690ΒΜ-Κ54

ΧΕ-159 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (03.5361.2)

Θέμα: ΧΕ-159 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (03.5361.2)
Ημ/νια: 21/02/2024 08:55:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΩΤ4690ΒΜ-ΩΓ6

ΧΕ-158 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-158 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 21/02/2024 08:44:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΖΨ4690ΒΜ-Δ6Σ

ΧΕ-157 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-157 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 21/02/2024 08:28:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΙΜ4690ΒΜ-ΛΟΓ

ΧΕ-156 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (02.5386.1)

Θέμα: ΧΕ-156 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (02.5386.1)
Ημ/νια: 21/02/2024 08:21:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΒΒ4690ΒΜ-ΦΞΨ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημ/νια: 20/02/2024 14:52:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΡΨ4690ΒΜ-4ΨΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικών και εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στον χώρο του νεκροτομείου του Γ.Ν. Λαμίας»

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικών και εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στον χώρο του νεκροτομείου του Γ.Ν. Λαμίας»
Ημ/νια: 20/02/2024 14:41:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΥ6Σ4690ΒΜ-Φ6Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/02/2024 14:23:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ5Φ4690ΒΜ-ΔΝΣ

Σελίδες